Wat kan Mentor voor u betekenen?

Wij richten ons tot professionals in verzekeringsbemiddeling, financiële dienstverlening, pensioen- en zorgvoorzieningen. Hiertoe behoren ook de oprichters en vennoten van Mentor Instituut voor Vermogensanalyse. Tot hen en tot verzekeringsmakelaars die met ons samenwerken, kunt u zich wenden voor meer informatie over onze aanpak en meerwaarde.

Ons actieterrein is vermogensanalyse en patrimoniumstructurering, samengevat onder de noemer vermogensengineering. Voor particulieren en meer specifiek zelfstandigen, ondernemers, bedrijfsleiders, cliënten of toekomstige cliënten van erkende verzekeringsmakelaars.

Wij richten ons niet rechtstreeks tot de natuurlijke persoon of rechtspersoon die afnemer is van financiële producten en diensten in de zin van de relevante wetgeving (niet-professionele cliënten). Uw relatiebeheerder is steeds een erkend verzekeringsmakelaar. Na zijn of haar tussenkomst kan Mentor diensten aanleveren, als ondersteuning van zijn of haar advisering.

Onze troeven zijn knowhow, ervaring en expertise. In de opbouw, het beheer, de organisatie en de overdracht van roerend en onroerend vermogen.

Sleutelwoorden in onze dienstverlening zijn transparantie, coherentie en evenwicht. Gemoedsrust. Veerkracht. Bescherming. Inzicht. Dat willen wij u en uw verzekeringsmakelaar bieden. Concreet en pragmatisch.

Wij staan klaar met deskundige ondersteuning.

Onze functie? De financiële huisarts van uw verzekeringsmakelaar. Met beproefde remedies en een dosering naar maat. Met een luisterend oor voor de doelstellingen van zijn of haar cliënten en toekomstige cliënten. Met een klare kijk op hun toekomstperspectief.

Behoud en groei van de levensstandaard. Een duidelijk streefdoel. Minder evident dan het lijkt. Bereikbaar met een gerichte aanpak. Een analyse van uw huidige situatie. Bepaling van uw risicoprofiel. Een projectie naar de toekomst. Van synthese naar synergie en strategie. Van overzicht naar samenhang en efficiëntie.

Een traject waarin wij uw verzekeringsmakelaar in elke fase kunnen bijstaan. Met deskundige ondersteuning in zijn of haar advisering. Met innovatieve en juridisch correcte oplossingen. Met een toegewijd en hoogopgeleid team.

In de praktijk treden wij daardoor op als een kennisplatform voor verzekeringsmakelaars, dat hen (zo gewenst) toelaat aan hun clientèle raad over financiële planning te verstrekken conform de professionele, wettelijk voorziene gedragsregels.

Vanuit Mentor reiken wij geen multidisciplinaire analyse aan, maar specialiseren ons bewust in specifieke deelgebieden die direct inspelen op de behoeften en verwachtingen van de clientèle van de verzekeringsmakelaar.

Complexiteit is geen garantie voor efficiëntie, wel integendeel. Met onze hulp kan uw verzekeringsmakelaar u het geschikte, vereiste maatwerk bieden. Daartoe beschikken wij over de noodzakelijke competente en gemotiveerde medewerkers.  

Wie stuurt Mentor aan?

De Mentor vennoten zijn, met één uitzondering, als verzekeringsmakelaar ingeschreven bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Aangezien het om gereglementeerde ondernemingen gaat, stellen ze van rechtswege geen diensten voor van onafhankelijke financiële planning, maar sluiten ze in hun advisering aan bij hun beroepscompetenties en de overeenstemmende gedragsregels (algemene zorgplicht).

Tricoteuse