U wilt uw inkomen zo goed mogelijk beschermen. U wilt het optimaliseren.  En u wilt zoveel mogelijk kunnen reserveren  van wat u verdient.  Maar bent u zich ook bewust van alle financiële risico’s?

Hebt u uw volledige vermogenssituatie al in kaart gebracht? Is uw financiële draagkracht toekomstbestendig? Wat is uw bestedingspatroon? Wat is uw spaarcapaciteit? Welke projecten of investeringen wilt u op privévlak realiseren? Over welke middelen dient u daartoe te beschikken? Op welk tijdstip?

Hoe schat u de impact in van inflatie en financiële repressie op uw koopkracht? Is uw spaargeld of effectenportefeuille bestand tegen renteschommelingen, beurscorrecties, volatiliteit? Welke risicopremie betaalt u? Liggen alle eieren in dezelfde mand of doet u aan activaspreiding en risicobeperking? Denkt u daarbij ook aan spreiding in beleggingsthema’s, beleggingsformules en beleggingsstijlen? Weet u hoe bodembewaking werkt?

In samenwerking met uw verzekeringsmakelaar analyseert Mentor uw persoonlijke financiële positie. En zal deze toetsen aan uw verwachtingen en doelstellingen. We gaan daarbij na of er tekortkomingen, onduidelijkheden of overlappingen zijn in de organisatie, instandhouding en potentiële overdracht van uw roerend en onroerend vermogen.

Vervolgens begeleiden we uw verzekeringsmakelaar om u klaar en duidelijk te adviseren over hoe u uw reserves kunt optimaliseren en beter kunt beschermen. We verifiëren hoe u zo mogelijk de lastendruk kan verlagen en welke levensloopregeling voor u het meest geschikt is. We streven naar fiscaal verstandige, correcte en efficiënte oplossingen. Duurzaam en robuust.

Zo bekijken we of u de juiste structuur gebruikt voor uw handelsonderneming. Zijn uw ondernemingsrisico’s goed afgedekt? Hoe staat het met uw persoonlijke aansprakelijkheid? Als handelaar dient u rekening te houden met het beginsel eenheid van vermogen. We onderzoeken wat voor u de aangewezen formule is en welke vennootschapsstructuur het best aan uw doeleinden beantwoordt. Daartoe werkt uw verzekeringsmakelaar graag samen met uw accountant, boekhouder of bedrijfsrevisor.

Synergie in vermogensengineering betekent de noodzakelijke verbindingen tot stand brengen tussen uw persoonlijke doelstellingen en bekommernissen in relatie tot uw gezin, uw bedrijf, uw leef- en werkomgeving. De integratie van uw wensen tot een samenhangend geheel is de reële meerwaarde die hieruit voortvloeit. Met gerichte oplossingen voor gerichte behoeften.

Samen met uw verzekeringsmakelaar zorgt Median in de context van haar Mentor dienstverlening voor bescherming en gemoedsrust. Zo geniet u zonder zorgen van uw vermogen.

> Een persoonlijke vermogensanalyse laten uitvoeren? 

> Overlappingen in patrimoniumstructurering uitschakelen?

> De juiste vennootschapsvorm hanteren?

Klik dan hier om een afspraak te maken met een gespecialiseerd verzekeringsmakelaar