Hebt u enig idee van het bedrag aan erfbelasting dat uw erfgenamen dienen te betalen? Kent u de verschillen tussen de drie gewesten in België? Regelt u de overdracht van uw vermogen via schenking, testament, maatschap, stichting of vennootschap?

Wenst u te schenken en toch controle of minstens toezicht uit te oefenen zolang u leeft? Diverse schenkingstechnieken kunnen aan uw wensen tegemoetkomen, al dan niet in combinatie, waaronder voorbehoud van vruchtgebruik, beding van conventionele terugkeer, vervreemdingsverbod, uitsluitingsclausule, aanvaarding van begunstiging. U kunt zichzelf een lijfrente toekennen op het geschonken vermogen. Bedenk wel dat u niet kunt geven en tegelijk de eigendom voorbehouden. Een schenking is in principe onherroepelijk, al zijn er uitzonderingen.

In de praktijk hebt u voor roerende goederen de keuze uit een schenking met authentieke akte of via een onderhandse bankgift of handgift. Voor onroerende goederen is steeds de tussenkomst van een notaris vereist. De onderhandse transactie is meestal delicater dan wordt aangenomen. De redactie van de bijbehorende documenten, zoals het pacte adjoint, dient zorgvuldig te gebeuren om fiscale problemen te vermijden. Elke slordigheid of vergetelheid kan ongewenste gevolgen hebben. Dat geldt ook als u de rechten op een levensverzekering wilt schenken, wat bij beleggingsverzekeringen voordelig kan zijn.

Naargelang de omstandigheden en de wil van de schenker, rijzen heel wat vragen, die een persoonlijk antwoord vergen. Hoever reikt het statuut van bevoorrechte erfgenaam? Kan ik een kind onterven? Kan ik mijn ene kind meer schenken dan het andere? Wat betekenen in het erfrecht de begrippen voorschot op erfdeel, inkorting en inbreng? Hoe kan ik mijn kind met een mentale of fysieke beperking maximaal beschermen? Wat kan ik bij een nieuw samengesteld gezin ondernemen om te voorkomen dat kinderen uit een huidige of vorige relatie worden benadeeld? Ik wil direct schenken aan mijn kleinkinderen. Kan dit zonder inmenging van mijn kinderen? Mentor bezit de competenties om deze vragen te beantwoorden en uw verzekeringsmakelaar de tools aan te reiken om u accuraat te adviseren.

Er bestaan ook meer gesofisticeerde vehikels in vermogensstructurering en successieplanning. Voor familievermogens bieden de burgerlijke maatschap en de private stichting interessante oplossingen om controle, discretie en flexibiliteit te verenigen. De Vlaamse decreetgever stimuleert bovendien familiebedrijven om de overdracht tijdig te plannen en heeft daarvoor een gunstregime voor de schenking van een familiebedrijf ingevoerd.

Samen met uw verzekeringsmakelaar, zorgt Median in de context van haar Mentor dienstverlening voor inzicht, overzicht en anticipatie. We schetsen de krachtlijnen om uw eigendomsoverdracht naadloos en flexibel te laten verlopen. Een doelmatige oplossing in het voordeel van u en uw erfgenamen.

> Uw vermogen fiscaal correct overdragen?

> Schenken en toch controle behouden?

> Een maatschap of stichting geschikt voor u?

Klik dan hier om een afspraak te maken met een gespecialiseerd verzekeringsmakelaar