De vergrijzing van de samenleving vergt meer individuele verantwoordelijkheid. In de gezondheidszorg en in de pensioenorganisatie. Zelfredzaamheid is de tendens.

Voor zelfstandigen, ondernemers, bedrijfsleiders en vrije beroepen zijn aanvullende voorzieningen zonder meer een noodzaak. Hoe eerder u de juiste maatregelen treft, hoe beter. Voorkomen is beter dan genezen.

Uw verzekeringsmakelaar kijkt in eerste instantie met ons na of u gebruik maakt van de meest geschikte verzekeringsformules voor zorg, hospitalisatie, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid dan wel het risico van omzetdaling en inkomensverlies. Tegenslagen zult u gemakkelijker opvangen. Veerkracht kunt u plannen.

U wilt met een gerust gemoed uw pensioen tegemoet zien? U wilt er zeker van zijn dat u ook na uw loopbaan uw levensstandaard kunt behouden? U wilt financieel onafhankelijk blijven?

In de wettelijke pensioenvoorzieningen is er geen gelijk speelveld tussen ambtenaren, werknemers en zelfstandigen. Vooral als u tot die laatste groep behoort, zal het pensioen van de eerste pijler niet volstaan. Werknemers kunnen immers nog genieten van extralegale voordelen toegekend door het bedrijf, waaronder het pensioensparen via de groepsverzekering.

Als zelfstandige dient u zelf initiatief te nemen. U zult de blik moeten wenden naar de tweede pensioenpijler: de individuele pensioentoezegging (IPT) en het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ). Beide genieten een fiscaal gunstregime. Datzelfde geldt voor de derde pensioenpijler: het vrijwillig langetermijnsparen via pensioenspaarfondsen of dito verzekeringen, evenals via de traditionele individuele levensverzekeringen.

Vergeet ook de vierde pensioenpijler niet, het vrij sparen en beleggen zonder fiscale stimulans. Hieronder vallen onder meer bepaalde tak 21 spaarverzekeringen en de tak 23 beleggingsverzekeringen. Vooral dat laatste type levensverzekeringen is belangrijk in vermogensengineering. Het is tegelijk instrument van voorzorg, van beleggen en van vermogensoverdracht en successieplanning. Waarbij u toch fiscale voordelen kunt genieten.

In de context van haar Mentor dienstverlening staat Median uw verzekeringsmakelaar terzijde om u doeltreffend te adviseren. We inventariseren de pensioenkapitalen of rentes die u al opgebouwd heeft en die u nog mag verwachten. We sporen tegenstrijdigheden op en onderzoeken waar dient aangevuld of weggewerkt. Zo gewenst, gaan we na of uw IPT als waarborg kan dienen voor de financiering van een hypothecair krediet.

Samen met uw verzekeringsmakelaar becijfert Median over welk kapitaal en inkomen u tijdens uw pensioen dient te beschikken om aan uw wensen te voldoen. We berekenen de jaarlijkse spaarinspanning die daarvoor nodig is. En we bekijken welke formule het meest geschikt is voor u om uw wettelijk pensioen adequaat aan te vullen. Fiscaal doordacht, veilig en renderend.

> Aanvullende voorzieningen treffen? 

> Uw pensioen doen aansluiten bij uw levensstandaard? 

> Het voor u meest geschikte pensioenplan?

Klik dan hier om een afspraak te maken met een gespecialiseerd verzekeringsmakelaar