Wat kunnen Median en de Mentor diensten voor u betekenen?

Wij richten ons tot verzekeringsmakelaars, professionals in verzekeringsbemiddeling, financiële dienstverlening, pensioen- en zorgvoorzieningen. De makelaars die de Mentor diensten vandaag aanbieden, kunnen u meer informatie verschaffen over onze aanpak en meerwaarde.

Ons actieterrein is vermogensanalyse en patrimoniumstructurering, samengevat onder de noemer vermogensengineering. Voor particulieren en meer specifiek zelfstandigen, ondernemers, bedrijfsleiders, cliënten of toekomstige cliënten van erkende verzekeringsmakelaars.

Wij richten ons niet rechtstreeks tot de natuurlijke persoon of rechtspersoon die afnemer is van financiële producten en diensten in de zin van de relevante wetgeving (niet-professionele cliënten).

Uw relatiebeheerder is steeds een erkend verzekeringsmakelaar voor wie wij optreden als kennisplatform (Mentor Instituut voor Vermogensanalyse) en logistiek backoffice. Na zijn of haar tussenkomst kan Median de Mentor diensten aanleveren als ondersteuning van zijn of haar advisering.

Onze troeven zijn knowhow, ervaring en expertise. In de opbouw, het beheer, de organisatie en de overdracht van roerend en onroerend vermogen.

Sleutelwoorden in onze dienstverlening zijn transparantie, coherentie en evenwicht. Gemoedsrust. Veerkracht. Bescherming. Inzicht. Dat willen wij u en uw verzekeringsmakelaar bieden. Concreet en pragmatisch.

Wij staan klaar met deskundige ondersteuning.

Onze functie? De financiële en juridische expert aanbevolen door uw verzekeringsmakelaar. Met beproefde remedies en een dosering naar maat. Met een luisterend oor voor uw doelstellingen. Met een klare kijk op uw toekomstperspectief. Met de tussenkomst en doorverwijzing van uw makelaar als vertrekpunt.

Behoud en groei van uw levensstandaard. Een duidelijk streefdoel. Minder evident dan het lijkt. Bereikbaar met een gerichte aanpak. Een analyse van uw huidige situatie. Bepaling van uw risicoprofiel. Een projectie naar de toekomst. Van synthese naar synergie en strategie. Van overzicht naar samenhang en efficiëntie.

Een traject waarin wij uw verzekeringsmakelaar in elke fase kunnen bijstaan. Met deskundige ondersteuning in zijn of haar advisering. Met innovatieve en juridisch correcte oplossingen. Met een toegewijd en hoogopgeleid team.

In de praktijk treden wij op als een inspirerend kennisplatform dat verzekeringsmakelaars (zo gewenst) toelaat aan hun clientèle raad over financiële planning te verstrekken conform de professionele, wettelijk voorziene gedragsregels.

Vanuit Median reiken wij geen multidisciplinaire analyse aan, maar specialiseren ons bewust in specifieke deelgebieden die direct inspelen op de behoeften en verwachtingen van de clientèle van de verzekeringsmakelaar.

Complexiteit is geen garantie voor efficiëntie, wel integendeel. Met onze hulp kan uw verzekeringsmakelaar u het geschikte, vereiste maatwerk bieden. Daartoe beschikken wij over de noodzakelijke competente en gemotiveerde medewerkers.

Tricoteuse